ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΜ 6/3/2017

Όσον αφορά την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών και την επίπτωσή τους στο εμπόριο από απόσταση μπορούν να γίνουν δυο χωριστές ενότητες

Α) Θέματα ανάπτυξης τεχνολογίας, δίκτυα, τρόποι προστασίας δεδομένων, ψηφιακή εκπαίδευση, επέκταση χρήσεων ψηφιακής εποχής

Β) Θέματα νομικής και οικονομικής φύσεως που επηρεάζουν ειδικά το εμπόριο από απόσταση

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α) ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Γρήγορο internet

Αυτήν την στιγμή που η ΕΕ συζητά δίκτυα 5G εμείς εδώ είμαστε αρκετά μακριά. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τα 4G δίκτυα πρώτα στην πλήρη τους δυνατότητα πριν τα 5G γίνουν και τεχνικά ομιλούσα πραγματικότητα.

Αυτό θα ευνοήσει σημαντικά το online εμπόριο καθώς και το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας. Το θέμα αυτό θα γίνει πιο έντονο στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη ότι η κίνηση μέσω κινητών συσκευών αυξάνει κατακόρυφα και χρειάζονται άμεσα οι αναγκαίες επενδύσεις στα 4G  δίκτυα κατ’ αρχήν και στην παρακολούθηση των εξελίξεων στα δίκτυα 5G.

Το γρήγορο internet θα έχει μεγάλη επίδραση όχι μόνο στο εμπόριο αλλά και στην υγεία  μέσω ιατρικών πράξεων που συντελούνται από απόσταση, στον οικιακό αυτοματισμό, στην ασφαλή μετακίνηση μέσω αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μετακίνησης, στην εξ’ αποστάσεως προσφορά υπηρεσιών από το κράτος, κά.

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο internet

Μόνο το 12%των Ευρωπαίων χρηστών του internet αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς χρησιμοποιώντας το internet. Αυτό είναι μια από τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και όχι μόνον.

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα έχει προτείνει πολλές πρακτικές λύσεις ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις  καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών

Θέσπιση κοινών προδιαγραφών για προγράμματα και συσκευές

Αν και το παραπάνω θέμα άπτεται της ΕΕ στο σύνολο, πρέπει να υποστηριχθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις η θέσπιση προδιαγραφών ούτως ώστε τα προγράμματα και οι συσκευές να δουλεύουν παντού ανά τον κόσμο όπως ακριβώς δουλεύει και το internet.

Ψηφιακή εκπαίδευση

Παρότι στη χώρα μας υπάρχει χρήση του internet και ανάπτυξη των κινητών συσκευών, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί να χρησιμοποιήσει  προγράμματα και συσκευές και η χρήση περιορίζεται στη λειτουργία ενός τηλεφώνου ή τη λήψη ενός email.

Επειδή περισσότερες εφαρμογές ψηφιοποιούνται χρειάζεται η συστηματική εκπαίδευση του πληθυσμού προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αν μιλήσουμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κάτω από το 1/5 του πληθυσμού ‘εχει ψωνίσει έστω και μια φορά από το διαδίκτυο. Πανευρωπαϊκά το 305 του πληθυσμού δεν έχει μπει ποτέ στο internet.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1)Νομικό καθεστώς

Οι κανόνες που ισχύουν σε διάφορες χώρες είναι περίπλοκοι και διαφέρουν μεταξύ τους.

Οι 28 διαφορετικές νομοθεσίες εμποδίζουν ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη διασυνοριακή πώληση.  Αυτή η αδυναμία εμποδίζει κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις που κατά κανόνα έχουμε στην Ελλάδα, να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά. Μετά την ψήφιση της οδηγίας 83/11 εναρμονίστηκε το δίκαιο για την προστασία του Καταναλωτή, αλλά, είναι πολλά ακόμη να γίνουν ιδίως στον τομέα των συμβάσεων πώλησης. Μετά από αυτό θα πρέπει η αγορά να εξοικειωθεί με τους  ενιαίους κανόνες και εδώ χρειάζεται η βοήθεια των Ενώσεων επιχειρήσεων και της Πολιτείας για να γίνουν γνωστές οι νέες ρυθμίσεις.

2) Αποστολή δεμάτων διασυνοριακά

Για το διασυνοριακό δέμα έχει γίνει παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή επιτροπή από την ΕΠΑΜ το 2012 και σκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κόστος που πληρώνουν οι μικρές περιφερειακές αγορές σαν της Ελλάδος στην αποστολή, διασυνοριακά, του δέματός τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις παρότι το προϊόν είναι ανταγωνιστικό στην τιμή του, το κόστος μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, πράγμα που κάνει την αποστολή του δέματος μη ανταγωνιστική και αντιοικονομική για τον καταναλωτή. Αυτή η κατάσταση κυρίως πλήττει χώρες σαν την Ελλάδα, από όπου υπάρχουν μικρές αποστολές δεμάτων προς την λοιπή Ευρώπη και η λύση του προβλήματος θα μας ευνοήσει ως προς τις εξαγωγές μας.

3) Προσωπικά Δεδομένα

Χρειάζεται να θεσπιστεί ένα λειτουργικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το παρόν σύστημα διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύπλοκο, μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και κυρίως πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα ευνοεί τους μεγάλους παρόχους όπως Google, Amazon κλπ οι οποίοι μονοπωλούν την αγορά.

4)Γεωγραφικός Αποκλεισμός

Η ΕΠΑΜ υποστηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη διασφάλιση ότι οι καταναλωτές και οι πωλητές δεν υφίστανται διακρίσεις (π.χ. με βάση τον τόπο διαμονής του καταναλωτή ή άδικων περιορισμών που επιβάλλονται στους πωλητές)  Ταυτόχρονα οι πωλητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τια αγορές που επιθυμούν να επιχειρούν με βάση τις επενδύσεις που απαιτούνται στην παράδοση, πληρωμή, επιστροφή αγαθών κ.λ.π καθώς και την ανταγωνιστικότητα των προσφορών τους στις διάφορες αγορές.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία των επιχειρήσεων να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στις ανάγκες και το κόστος των αντίστοιχων αγορών εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε αθέμιτα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των καταναλωτών.

5)ΦΠΑ εντός Ε.Ε.  

Η ΕΠΑΜ υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός ΦΠΑ “ one stop shop” μειώνοντας τις διοικητικές επιβαρύνσεις που υφίσταται το ηλεκτρονικό εμπόριο στις διασυνοριακές πωλήσεις, προσπαθώντας να καλύψει 28 διαφορετικούς ΦΠΑ με μεγάλη διοικητική επιβάρυνση. Αυτό για τις Ελληνικές επιχειρήσεις θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού θα πληρώνει χαμηλότερο ΦΠΑ στις περισσότερες διασυνοριακές πωλήσεις σε σχέση με τον ΦΠΑ 23% που ισχύει για την Ελλάδα. Από πλευράς εσόδων στις διασυνοριακές πωλήσεις με κατεύθυνση την Ελλάδα, θα βελτιωθούν οι εισπράξεις του ΦΠΑ αφού το σύστημα  με όριο 35.000€ και 100.000€ έχει αποτύχει στην πράξη και είναι ανεφάρμοστο και μη ελέγξιμο. Το “ one stop shop” από την 1/1/2015 επιβάλλεται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής φύσεως, Τηλεπικοινωνιακές και Ραδιοτηλεοπτικές. Αυτό θα επεκταθεί και στα φυσικά αγαθά από το 2021.

Επιχειρήσεις της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω της μη καταβολής ΦΠΑ από πολίτες της Ε.Ε. που αγοράζουν από επιχειρήσεις τρίτων κρατών κάτω από ένα όριο αγορών. Αυτό κοστίζει στην Ευρωπαϊκή οικονομία 4,5 δις Ευρώ ετησίως. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να καταργηθεί και να υπόκεινται οι αγορές αυτές σε καθεστώς ΦΠΑ το οποίο θα είναι το καθεστώς ΦΠΑ του καταναλωτή. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει αυξημένες εισπράξεις ΦΠΑ διότι 40% των αγορών online προέρχονται από καταστήματα τρίτων χωρών και Ευρώπης

6)Προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αφού λιγότερο από το 4% του συνόλου του περιεχομένου βίντεο είναι διαθέσιμο διασυνοριακά, αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα αν αποκτήσουμε στην Ε.Ε. ένα σύγχρονο πλαίσιο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς το 56% των πολιτών εντός Ε.Ε. χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πολιτιστικούς σκοπούς.

 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink