Συνέδρια

 ΔΡΑΣΕΙΣ 2014

 
Α. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 
  • Συμμετοχή στην επιτροπή επεξεργασίας της οδηγίας 83/11 της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις πωλήσεις από απόσταση. Με την συμμετοχή της ΕΠΑΜ στην επιτροπή του υπουργείου ανάπτυξης η αγορά μας απέκτησε ένα σύγχρονο νομοθέτημα απαλλαγμένο από προσκόμματα στην επιχειρηματική ανάπτυξη, σε πλήρη συμφωνία και με τις καταναλωτικές οργανώσεις.
  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον νέο νόμο περί προστασίας καταναλωτών 2251/94 όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 83/11.ΕΕ.
 
Η ΕΠΑΜ διοργάνωσε δύο workshops, Απρίλιο και Μάϊο 2014, στα οποία παρουσίασε με ειδικευμένο δικηγόρο τις νέες ρυθμίσεις του νόμου. Εκτός τωνworkshops δημιούργησε πρακτικές εφαρμογές του νέου νόμου για κάθε κανάλι της αγοράς πωλήσεων από απόσταση, όπως: Διαδικτυακές πωλήσεις, πωλήσεις μέσω τηλεόρασης, πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, πωλήσεις μέσω καταλόγων και εντύπων. Οι παραπάνω πρακτικές εφαρμογές απεστάλησαν σε όλα τα μέλη της ΕΠΑΜ και σε κάθε επιχείρηση που παρακολούθησε ταworkshops. Είναι δε διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο enepam.gr της ΕΠΑΜ.
 
 
Β. ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
 
Κατά το συνέδριο αυτό (Μάρτιος 2014) με την συμμετοχή παραγόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάστηκαν δύο κύρια θέματα ενδιαφέροντος για το ηλεκτρονικό εμπόριο:
 
1.Παράγοντες που εμποδίζουν το διακρατικό εμπόριο, κυρίως το εξαγωγικό ηλεκτρονικό εμπόριο της Ελλάδας προς τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε τον Οκτώβριο 2012 από μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προέδρου της ΕΠΑΜ και αντιπροέδρου της ΕΜΟΤΑ κ. Ιωάννη Κουρνιώτη, σχετικά με το κόστος μεταφοράς προϊόντων από την Ελλάδα στην λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
1.1 Συμμετοχή σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κόστος μεταφοράς προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αυτή θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση του θέματος του κόστους μεταφοράς στο διασυνοριακό εμπόριο.
 
 
2.Θέμα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Βαρκελώνης προτάθηκε από την ΕΜΟΤΑ στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρέωση του ΦΠΑ να γίνεται με τους συντελεστές της χώρας κατανάλωσης του προϊόντος, η είσπραξη του ΦΠΑ να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της χώρας αποστολής των προϊόντων και να διαβιβάζεται στην χώρα κατανάλωσης μέσω των κρατικών δομών.
 
3.Συνέδριο ΕΜΟΤΑ-Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ –Μάρτιος 2014
Κατά το παραπάνω συνέδριο που διοργανώνεται μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΜΟΤΑ εκθέτει κάθε χρόνο τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και φέρνει σε συνάντηση τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς με τους παράγοντες της αγοράς.
 
ΓΣΥΝΕΔΡΙΟ DISTANT SELLING & E-COMMERCE, ΑΘΗΝΑ
 
Κατά το συνέδριο αυτό που άρχισε πριν 7 χρόνια με την πρωτοβουλία της ΕΠΑΜ, συναντώνται οι παράγοντες των κυριότερων ελληνικών επιχειρήσεων με εκλεκτούς ομιλητές από την Ελλάδα και από άλλες χώρες, με σημαντική εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο για να ενσωματώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις εμπειρίες και επιτυχημένες πρακτικές από την παγκόσμια αγορά.
 
Δ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ INTERNETRETAILING ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 
Η οργάνωση InternetRetailing είναι ο μεγαλύτερος εκδοτικός και ερευνητικός οργανισμός στη Μεγάλη Βρετανία. Ο πρόεδρος της ΕΠΑΜ κ. Ιωάννης Κουρνιώτης παρακολούθησε δύο από τα συνέδρια της οργάνωσης (Οκτώβριος 2014) και συμφώνησε στην ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις αγορές Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Με την συμφωνία αυτή, η οποία ξεκινά να υλοποιείται το 2015, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ενημερώνονται για διάφορα θέματα ενδιαφέροντος ηλεκτρονικού εμπορίου, από μια αγορά που είναι στη κορυφή των εξελίξεων πανευρωπαϊκά. Σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση και email στα μέλη για τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το θέμα.
 
Ε.TRUSTMARK
 
Το 2014 η ΕΠΑΜ σε συνεργασία με την ΕΜΟΤΑ σχεδίασαν και εκτέλεσαν ένα φιλόδοξο σχέδιο, την δημιουργία ενός ελληνικού σήματος εμπιστοσύνης και ποιότητος, το TRUSTONLINE. Το TRUSTONLINE είναι ένα ελληνικό σήμα ποιότητος και εμπιστοσύνης, το οποίο αποδίδεται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, κατόπιν της αξιολόγησής του με συγκεκριμένα κριτήρια, που αφορούν σε νομικές υποχρεώσεις αλλά και βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΠΑΜ. Εκτός των παραπάνω στατικών αξιολογήσεων θα γίνεται και δυναμική αξιολόγηση, σε πραγματική λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή αξιολόγηση σε όλα τα στάδια λειτουργίας του. Με το σήμα TRUSTONLINE θα δίδεται δωρεάν και το σήμα EUROPEANTRUSTMARK της ΕΜΟΤΑ και με αυτήν την διάκριση το κατάστημα θα μπορεί να έχει αναγνώριση για τη σωστή λειτουργία, αφού θα έχει πιστοποιηθεί και από έναν Ευρωπαϊκό οργανισμό, όπως είναι η ΕΜΟΤΑ. Το νέο σήμα ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο του ηλεκτρονικού εμπορίου στις 17 Μαρτίου 2015 από τον πρόεδρο της ΕΠΑΜ και σύντομα θα ανακοινωθεί στο σύνολο της αγοράς. Το κόστος πιστοποίησης θα κρατηθεί σχετικά χαμηλά για να μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις να το αποκτήσουν.

 

6th Distance Selling & E-commerce Conference 17 Μαρτίου 2015

6th Distance Selling & E-commerce Conference 17 Μαρτίου 2015

Για έκτη συνεχή χρονιά, η ΕΠΑΜ σε συνεργασία με το Marketing Week και τον GRECA διοργανώνουν  το Distance Selling & e-Commerce Conference, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 στο ΟΤΕAcademyστο Μαρούσι.

 
Το φετινό 6th Distance Selling & E-commerce Conference με τίτλο «Leading the world of connected commerce» εστιάζει σε στρατηγικές και πρακτικά παραδείγματα δημιουργίας και προσφοράς μιας απρόσκοπτης εμπειρίας αγοράς στον καταναλωτή, σε ένα περιβάλλον λιανικού εμπορίου όπου τα κανάλια, φυσικά και ηλεκτρονικά, συγκλίνουν.

   
Internet Retailing και e Delivery Expo, Birmingham 25-26 Μαρτίου 2015

Internet Retailing και e Delivery Expo, Birmingham 25-26 Μαρτίου 2015 Τα Social Μedia απολαμβάνουν την αναγέννηση του Retail. Μπορεί οι πελάτες να απέρριψαν την ερμηνεία του s-Commerce όταν επέλεξαν να μην αγοράζουν απευθείας από τα καταστήματα του Facebook, αλλά σήμερα οι λιανοπωλητές βρίσκουν νέους και πιο δημιουργικούς τρόπους για να εκμεταλλευτούν τη εκπληκτική δύναμη των Social Μedia. Το εύρος των επενδύσεων στα Social Μedia δείχνει ακριβώς πόσο σημαντικά είναι το Facebook, το Twitter κτλ. Η έρευνα Forrester δείχνει ότι οι έμποροι θα ξοδέψουν € 4.3 δις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι το 2019, αντί των €2.1 δις αυτό το έτος, με ένα σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης ύψους 10.5%. Η Western European Social Media Marketing Forecast για το 2014 έως το 2019 υποδηλώνει ότι σε αυτά τα πέντε χρόνια το 82% των δαπανών διαφήμισης θα αφορά το mobile advertising. Η μελέτη λέει ότι το Facebook δεσπόζει στις κοινωνικές συνήθειες των Ευρωπαίων καταναλωτών, με το 60% των ενηλίκων σε απευθείας σύνδεση, στις επτά κορυφαίες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ το 14% επισκέπτεται το Twitter.

   

Σελίδα 1 από 1

  •   Προηγούμενο  
  •  1 
  •  Επόμενο 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink