ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013    Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013
 
 
 
 
   Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.
 
Βάσει αυτής οι έμποροι ή προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προώθησης προς τους καταναλωτές τον Φορέα επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: από http σε https
 
 
 
Ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση URL της πλατφόρμας ODR έχει αλλάξει από http σε https:
 
 
Πιθανόν η παλιά διεύθυνση URL να μην λειτουργεί σωστά και να μη συνδέεται με την πραγματική πλατφόρμα ODR, αλλά με άλλες σελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν την υποχρέωση να συνδέονται με την πλατφόρμα ODR.
 
Τυχόν μη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα ODR ενέχει τον κίνδυνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα για καταβολή προστίμου ή και να  οδηγηθούν στο δικαστήριο.
 

Καλούμε τα Μέλη μας να διανείμουν ευρέως αυτήν την ενημέρωση ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα ηλεκτρονικά καταστήματαΠρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

 
 
  

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink