Σκοπός της ΕΠΑΜ

 O σκοπός της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ΕΠΑΜ, είναι η προώθηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και των πωλήσεων από απόσταση εν γένει, υποστηρίζοντας τα Μέλη της στην επιχειρηματική τους δράση και θέτοντας τις νόμιμες βάσεις για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

 
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της είναι:
 
  1. Η κατοχύρωση και δημόσια αποδοχή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των Πωλήσεων από Απόσταση και η δημιουργία και προάσπιση της θετικής εικόνας αυτών στο καταναλωτικό κοινό.

  2. Η εκπροσώπηση των μελών έναντι κάθε δημόσιας αρχής και η προάσπιση των νομίμων συμφερόντων τους.

  3. Η δημιουργία δεσμευτικού για τα μέλη Κώδικα Δεοντολογίας των Ηλεκτρονικών Πωλήσεων και των Πωλήσεων από Απόσταση και η τήρηση του μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας.

  4. Η προσπάθεια αναβαθμίσεως της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών από τα μέλη προς τους καταναλωτές αλλά και των λαμβανομένων υπηρεσιών από Υπηρεσίες του δημοσίου (ΔΕΚΟ κλπ) ή ιδιωτικού ( couriers κλπ) τομέα.

  5. Η ανάπτυξη και διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ των μελών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συμμετοχή σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά όργανα προστασίας και προωθήσεως των συμφερόντων του κλάδου.

  6. Η συμμετοχή και συνεργασία με τη Διοίκηση στην επεξεργασία του νομικού πλαισίου που ισχύει στην αγορά από απόσταση καθώς και η σωστή εισαγωγή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εσωτερική έννομη τάξη για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink