Ιστορικό της ΕΠΑΜ

 

 • Το 2001 με πρωτοβουλία των κυριότερων επιχειρήσεων του τομέα πωλήσεων από απόσταση συστήθηκε η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση  γνωστή και ως ΕΠΑΜ, αριθμώντας 11 μέλη  

 

 • Το 2002 γίνεται μέλος της FEDMA η αλλιώς Federation of European Direct and Interactive Marketing η οποία αντιπροσωπεύει το 'Aμεσο Μάρκετινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 •  Το 2005 υπογράφεται απ΄όλα τα μέλη δεσμευτικός Κώδικας Δεοντολογίας για να προαχθεί η αγορά και να αναπτυχθεί με σωστούς κανόνες εμπορίου.  

 

 • Το 2005 η ΕΠΑΜ γίνεται μέλος της EMOTA ή αλλιώς European E-Commerce and Mail Order Trade Association, την Ευρωπαϊκή Ένωση Πωλήσεων από Απόσταση.  
 
 • Το 2007 το Υπουργείο Ανάπτυξης δια νόμου περιλαμβάνει την ΕΠΑΜ μεταξύ των δεκαεφτά μελών του νεοϊδρυθέντος Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς (ΕΣΚΑ).
 
 • Το 2007 η Ένωση μεταφέρει τα γραφεία της από το Μαρούσι στην Ν.Ιωνία και περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο στο καταστατικό της και στον τίτλο της.
 
 • Το 2009 η Ένωση διοργανώνει το πρώτο Distance Selling and e-Commerce Conference στην Ελλάδα ανοίγοντας ένα παράθυρο στην ενημέρωση της αγοράς ως προς τις βέλτιστες πρακτικές.
 
 • Το 2010 αλλάζει το καταστατικό της με την εισαγωγή του θεσμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 
 • Το 2011 ο πρόεδρος της Ένωσης κος Ιωάννης Κουρνιώτης γίνεται μέλος του Δ.Σ. της ΕΜΟΤΑ.
 
 • Το 2012 ο  κος Ιωάννης Κουρνιώτης εκ μέρους της ΕΜΟΤΑ παρουσίάζει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή στις Βρυξέλλες το πρόβλημα του κόστους παράδοσης δεμάτων στην Ευρώπη από την περιφέρεια της Ε.Ε. που αφορά και την Ελλάδα  

 

 •  Το 2013 η ΕΠΑΜ συμμετέχει στην Επιτροπή Τροποποίησης του Νόμου 2251/94 για την ενσωμάτωση της οδηγίας περί προστασίας καταναλωτών(οδηγία 83/11)   

 

 • Το 2014 ο πρόεδρος της Ένωσης κος Ιωάννης Κουρνιώτης εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΜΟΤΑ.

 

 • Το 2015 η ΕΠΑΜ συμμετέχει στην Επιτροπή Τροποποίησης του Νόμου 2251/94 για την ενσωμάτωση της οδηγίας  για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR)  διοργανώνοντας σεμινάρια ενημέρωσης των επιχειρήσεων.
 
 
 • Το 2015 η ΕΠΑΜ σε συνεργασία με την ΕΜΟΤΑ δημιούργησαν το σήμα εμπιστοσύνης TRUSTONLINE. To σήμα αποδίδεται σε ηλεκτρονικά προϊόντα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες κατόπιν ααυστηρής αξιολόγησης. Το σήμα είναι διεθνές αφού εμπεριέχει το TRUSTMARK της ΕΜΟΤΑ μαζί με το τοπικό σήμα που δημιουργήθηκε από την ΕΠΑΜ με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς που πιστοποίησηε τον κώδικα εφαρμογής του σήματος.

 

 • Το 2016 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΠΑΜ λαμβάνει την επίσημη πιστοποίηση του Πανεπιστημίου. Παράλληλα η ΕΠΑΜ συμμετέχει στην επιστροπή της Γ.Γ. Καταναλωτή για την σύνταξη Εθνικού Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink