COVID-19:Δράση για την Προστασία της Επιχειρηματικότητας και την καλύτερη Προστασία των Καταναλωτών

 

Προστασία της Επιχειρηματικότητας και η καλύτερη Προστασία των Καταναλωτών

                                             

Oι ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή αγορά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, δίδοντας τη δυνατότητα τόσο σε επιχειρήσεις να προσεγγίζουν ένα μεγάλο φάσμα πελατών, όσο και στους καταναλωτές να απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη μέσω, ιδίως της αύξησης του εύρους επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών.

Εν τούτοις με την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 παρατηρήθηκαν, τόσο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, παραπλανητικές, αθέμιτες και καταχρηστικές συμπεριφορές και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, από εμπόρους οι οποίοι, κατά καταπάτηση των
αρχών της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και όλως ενδεικτικώς:
 
  • πωλούσαν προϊόντα, τα οποία παραπλανητικώς παρουσίαζαν ότι έχουν ιδιότητες που επιτρέπουν την πρόληψη ή την καταπολέμηση του ιού,
  • ωθούσαν τους καταναλωτές να σπεύσουν να αγοράσουν προϊόντα και δη σε αδικαιολόγητα υψηλά τιμές, τα οποία δήθεν είχαν περιορισμένη διαθεσιμότητα,
  • πωλούσαν προϊόντα ανεβάζοντας αδικαιολόγητα και δυσανάλογα, τις τιμές αισχροκερδώντας και διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
 
Με βάση  το θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καθώς και το σύνολο των σχετικών διατάξεων η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ενημερώνει ειδικότερα για τις επιπρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 21 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄/68)για να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, περιλαμβανομένης της άμεσης απόσυρσης περιεχομένου από τις ηλεκτρονικές εμπορικές πλατφόρμες  το οποίο παραβιάζει τη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
 
 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», το οποίο προβλέπει ειδικούς περιορισμούς ως προς την πώληση αγαθών.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 της ως άνω ΠΝΠ:
 
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η
συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού
ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του
καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής
υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον
τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι
μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες».
 
Η παράβαση των υποχρεώσεων της παρ.1 του άρθρου 21 της εν λόγω ΠΝΠ επισύρει την επιβολή
κυρώσεων της παρ. 4 και τα μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 21 αυτής
 
Σχετική νομοθεσία δείτε :
 
 
 
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink