Χαρισματική ρητορική και Εργαζόμενοι αντιμέτωποι με τον Covid-19

 

Η ανάδειξη της σημαντικότητας για χρήση της χαρισματικής ρητορικής από τους διοικούντες ως αντίποδας των ενδοεπιχειρηματικών οργανωτικών προβλημάτων του Covid-19 

               Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αναπόφευκτη πραγματικότητα της καθημερινότητας στο χώρο εργασίας εστιάζει στην προσαρμοστικότητα υποχρεωτικών οργανωτικών αλλαγών σε επίπεδο διοίκησης. 

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, οι επικεφαλείς  έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της εσωτερικής επικοινωνίας, επιφορτισμένοι με τη επικαιροποίηση στις ενημερώσεις για εργασία, τα μέτρα ασφαλείας και την γενικότερη υποστήριξης και παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους τους καθώς διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη της χαρισματικής ρητορικής της ηγεσίας για να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση, η αυτοέκφραση, η αυτοσυνέπεια και η αυτοαποτελεσματικότητα των εργαζομένων είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσληψη 417 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες
με δεδομένη της εστίαση της μελέτης στον COVID-19, 
  • σε οργανισμούς  με περισσότερους από 50 υπαλλήλους, που επλήγησαν από την πανδημία 
  • σε ερωτηθέντες με  μέσο όρο ηλικίας 49 ετών 
  • μέσο όρο απασχόλησης για τον τρέχοντα οργανισμό τους τα 3,78 χρόνια. 
  • κατανεμημένοι σε  198 γυναίκες (47,5 %) και217  άνδρες   (52,0 %) . 
  • με απασχόληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας κατά 14,4 %, ακολουθούμενοι από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες 11 %, τη μεταποίηση 9,8 %, το λιανικό εμπόριο 8,6 % και την τεχνολογία πληροφοριών 8,2%
 
Καταδείχτηκαν τα εξής σημαντικά ευρήματα:

1. Όταν η ηγεσία χρησιμοποίησε χαρισματική ρητορική και οι εργαζόμενοι ταυτίζονται έντονα με τον οργανισμό τους, η πρόθεση ανανέωσης είναι χαμηλότερη.
 Συγκεκριμένα, η ύπαρξη ισχυρής οργανωτικής ταυτότητας μείωσε την εναλλαγή των εργαζομένων σε καταστάσεις όπου η ηγεσία των οργανισμών χρησιμοποιούσε ήδη χαρισματική ρητορική.
2. Αντίθετα, η χαμηλή ταύτιση με τον οργανισμό αύξησε την πρόθεση εναλλαγής ή την πρόθεση των εργαζομένων να εγκαταλείψουν τον οργανισμό, ακόμη και όταν οι ηγέτες χρησιμοποιούσαν χαρισματική ρητορική.
3. Όταν οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν έντονη χαρισματική ρητορική από τους ηγέτες τους, είχαν ισχυρότερη συναισθηματική δέσμευση για αλλαγή, και επομένως λιγότερη πρόθεση να εγκαταλείψουν τον οργανισμό.

Στην πράξη

Οι χαρισματικοί ηγέτες απευθύνονται στους εργαζομένους τους συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία στην επικοινωνία τους:
 (1) αναφορές στη ιστορία  του οργανισμού και τη σύνδεση μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του προβλεπόμενου μέλλοντος. 
(2) έμφαση στην εταιρική ταυτότητα και κουλτούρα
(3) έμφαση στην αυτοεκτίμηση των εργαζομένων και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω της συλλογικότητας
 (4) αναφορές στην ομοιότητα των διευθυνόντων με τους εργαζόμενους
(5) εστίαση σε αξίες και ηθικές 
 (6) αναφορές σε στόχους και στο μέλλον και 
(7) αναφορές στην ελπίδα και την πίστη

Πρακτική εφαρμογή και συνέπειες

Οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες της επικοινωνίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διευθύνοντες ευθυγραμμίζονται με τους υπαλλήλους τους και προωθούν την εταιρική κουλτούρα και την ταύτιση μέσω αυτής. Οι διευθύνοντες θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν χαρισματική ρητορική στην επικοινωνία τους, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, προκειμένου να χτίσουν ισχυρότερους οργανωτικούς δεσμούς και να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αισθάνονται πιο άνετα. Αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει την πιστότητα των εργαζομένων και τη διατηρησιμότητα τους.
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink